සරාගී බව මුසු වූ ආදරණීය ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට (PHOTOS)

0
108

අනුෂ්කා නිරංජලී සහ ඉසුරු ගිල්ෂාන් එක් ව සිදු කළ ආදරණීය ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබෙන්නේ ආදරණීය බව මෙන් ම සරාගි බවත් එම ඡායාරූපවලට මුසු වී තිබීම නිසා ය.

එම ඡායාරූප පහතින්…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here