විජයකලාගේ ප්‍රකාශය ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි නීතිපතිගෙන් පොලිස්පතිට උපදෙස්

0
2

එල් ටී ටී ඊ ය පිළිබඳ විජයකලා මහේෂ්වරන් සිදු කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදුකර වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙසට නීතිපතිවරයා පොලිස්පතිට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here