ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු ඉල්ලා අස් වෙයි

0
16

Image result for Austin fernando

ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා අද දිනයේ එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට අවශ්‍ය බව මිට මාසයකට පමණ ඉහතදී ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.ඉකුත් මාසයේ 5 වනදා මෙලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් කල ඉල්ලීම ජනාධිපතිවරයා විසින් භාරගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ඉල්ලා අස්වීම භාර දී මාසයක් වන අද දිනය ඔහුගේ සේවයේ අවසන් දිනය වේ.

එතුමාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවත් ඉල්ලා අස්වීමට අවශ්‍ය බව කිහිප වතාවක්ම ජනාධිපතිවරයාට පවසා ඇති බවද එතුමාගේ 76 වන උපන්දිනය මිට මාස 2කට පමණ පෙර යෙදී තිබුණි.එම අවස්ථාවේද ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් එතුමාගේ සෞඛ්‍ය තත්වය හේතුවෙන් ඉල්ලා අස්වීමට අවශ්‍ය බව ජනාධිපතිවරයාට පවසා ඇත.

එම නිසා අද දින සිට ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා එම ධුරයෙන් සමුගනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here