බලපිටියේ සිට පොතුවිල් දක්වා මුහුදු රළ ඉහළ යයි – අවදානම් තත්වයක්

0
38

Related image

බලපිටිය සිට මාතර හරහා පොතුවිල් දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශයේ මුහුදු රළ අද (21) රාත්‍රියේ සිට ලබන 23 වැනිදා දක්වා , මීටර් 2-3 ත් අතර අගයකින් ඉහළ යා හැකි බැවින්, ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවට අවධානයෙන් සිටින්නැයි අනතුරු අඟවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here