භික්ෂු විරෝධතාවට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

0
15

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බලමණ්ඩලය පැවුත්වූ විරෝධතා ව්‍යාපාරය අතර තුරදී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමට උත්සාහ ගත් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් සමග තවත් සිසුන් 9 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here