මෘත ශරීරාගාරයේ තිබෙන මළ සිරුරු මීයෝ කාලා

0
26

නුවරඑළිය මහ රොහල් මෘත ශරීරාගාරයේ තිබෙන මෘත ශරීර මීයන් විසින් සපා කන බව ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරයි.

පසුගිය දිනක රාගල ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු දියේ ගිළී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර නුවරඑළිය මහ රෝහලේ මෘතශරීරාගාරයේ තැන්පත් කර තිබු ඔහුගේ මෘත ශරීරය පසුදින බාර ගන්නා අවස්තාවේ පාදයේ කොටසක් මියන් විසින් කා දමා තිබු බව ඥතින් පවසයි.

තමන් බාර ගන්නා අවස්ථාවේ දි එම මෘත ශරීරයේ පාදයේ කොටසක් ඇට සැකිල්ල දක්වා සපා තිබු බව රාගල ප්‍රදේශයේ මල් ශාලා සේවකයෙකු සඳහන් කරයි.

එසේ ම ඉකුත් මස 15 වන දින හයිෆොරස්ට් ප්‍රදේශයේ දී ගෙළ වැලලාගෙන මිය ගිය තරණයෙකුගේ සිරුර මල් ශාලාවට රැගෙන එනවිට නාසය සම්පූර්නයෙන්ම මීයන් විසින් කා දමා තිබු බැවින් මෘත ශරීරයට තමන් විසින් කෘත්‍රිම නාසයක් සවි කර ඥාතින් වෙත බාර දුන් බව ද ඔහු පවසා ඇත.

මේ පිළබඳ මෘත ශරීරාගාර සේවකයින්ගෙන් විමසීමෙ දී විශාල මීයෙකු මෝචරියේ සිටින බව පවසා ඇත.

එවැනි සිදුවීමක් පිළිබඳව තමන් දැනුවත් නොමැති අතර ඒ පිළිබඳ කඩිනමින් සොයා බලන බව නුවරඑළිය මහාරොහල් අධ්‍යකෂ්ක අරුණ ජයසෙකර පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here