කැනඩාව ගංජා භාවිතය නීතිගත කරයි

0
8

සිය රට තුළ ගංජා භාවිතය නීතිගත කිරීමට කැනඩා පාර්ලිමේන්තුව පසුගිය දිනෙක අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, ගංජා භාවිතය නීතිගත කළ දෙවන රට කැනඩාව බවට පත් වේ.

එරට සෙනෙට් මණ්ඩලයේ දී කංසා භාවිතයට ඉඩ ලබාදීම වෙනුවෙන් ගෙන ආ පනතට පක්ෂව ඡන්ද 52 ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 29 ක් ලැබී තිබිණ.
ඒ අනුව ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට කංසා භාවිතයට කැනඩා පුරවැසියන්ට අවස්ථාව හිමි වේ.

ගංජා භාවිතය නීතිගත කළ පළමු රට ලෙසට උරුගුවේ රාජ්‍ය ඉතිහාසයට එක්වන අතර ඔවුන් එම තීරණය ගනු ලැබුවේ 2013 වසරේ දී ය.

ගංජා භාවිතය නීති විරෝධී බවට 1923 වසරේ දී කැනඩාව තීරණය කළ අතර 2001 වසරේ දී ඖෂධ සඳහා පමණක් ගංජා භාවිතයට නීති සම්පාදනය කරනු ලැබී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here