සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් කජු මිල අඩු කරයි

0
37

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද ඉලක්ක කර ගනිමින් කජු මිල ගණන් අඩු කිරීමට කජු සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව කජු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 3800ක් වැනි මිලකට සංස්ථා අලෙවිසල් මගින් මිල දී ගත හැකි බව එහි සභාපති දම්සිරි බණ්ඩාර කරුණාරත්න පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here