චුලක්ෂි රණතුංග උඩරට මනාලියක් වෙයි (PHOTOS)

0
70

ජනප්‍රිය මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිණියක්වන චුලක්ෂි රණතුංගේ රංගන හැකියාව පසුගිය දිනවල ‘දේදුනු ආකාසේ’ චිත්‍රපයට තුළින් ඔබට දකින්න ලැබුණා.

ඉතිං ඒ නිසා ම මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණ වුවත් චුලක්ෂි මේ වනවිට අතිශය ජනප්‍රිය චරිතයකි.

එසේ ම ඇය පසුගිය දිනෙක උඩරට මනාලි යක් ලෙස හැඩ ගැන් වී ලබා ගත් අලංකාර ඡායාරූප පෙළක් නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින් :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here