ඉන්ධන මිල යාවත්කාලීන කිරීමට කමිටුවක්

0
7

පෙර මාස දෙකෙහි ජාත්‍යන්තර මිල ගණන් මත පදනම්ව තුන්වන මාසයේ පස්වන දිනට පෙට්ට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල යාවත්කාලීන කිරීමට අදාළව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව ඉන්ධන මිල සූත්‍රය වඩාත් විනිවිදභාවයකින් යුක්තව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිල කමිටුවක් පත්කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

භාණ්ඩාගාරය සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් එම කමිටුව සඳහා පත්කර තිබේ.

ඉන්ධන මිල ගණන් සඳහා පිරිවැය පාදක කරගත් මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වාදීමට සහ එය පසුගිය මැයි 11 වැනි දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය මීට පෙර අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here