ටොංගා පාර්ලිමේන්තුව කඩා වැටෙයි

0
11

ගිටා සුළි සුළඟ හේතුවෙන් පැසිෆික් සාගරයේ පිහිටි ටොංගා දිවයින්හි පාර්ලිමේන්තුව මුළුමනින්ම බිමට සමතලා වී තිබේ.

පැයට කිලෝමීටර් 200කට අධික වේගයකින් හැමූ සුළි සුළඟ හේතුවෙන් දිවයින් 170කින් පමණ සමන්විත ටොංගා රාජ්‍යට විශාල හානියක් සිදු ව ඇති බව වාර්තා වේ.

නිවාස රැසක් විනාශයට පත් වී ඇති අතර, බොහෝ ප්‍රදේශවල විදුලිබලය ඇණහිට තිබේ.

සුළි සුළඟින් විනාශයට පත් ටොංගා පාර්ලිමේන්තුව වසර 100කට වඩා පැරණි වන අතර, එය නැවත ඉදිකරන තුරු මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් කිරීම ගැටළුවක් වී ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

ගිටා සුළි සුළඟ තවදුරටත් ප්‍රබල චණ්ඩ මාරුතයක් බවට පත් වී ෆීජි දිවයින් වෙතට ඇදෙන බව කාලගුණ අංශ සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here