පාපතරයින් ගැබ්බර මුවදෙනක අමානුෂික ලෙස මරා දැමූ හැටි

0
27

මරාදමන ලද ගැබ්බර මුව දෙනෙක් හා බඳින තුවක්කුවක් සමඟ සැකකරුවන් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අදාල සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණේ ජයගඟ බීට්ටු කාර්යාලයේ වනජීවි නිලධාරීන් සහ අනුරාධපුර අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් ඊයේ(22) දිනයේ මොරවක ප්‍රදේශයේ සිදුකළ වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here