වෛද්‍යවරු ඇතුළු සමිති රැසක් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට සැරසේ

0
3

ලබන 04 වැනි දා සිට වෘත්තීය සමිති රැසක් සමග ඒකාබද්ධව ක්‍රියාමාර්ගවලට එළැඹෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය පවසයි.

එ‍් සිංගප්පූරුව සමග අත්සන් කර ඇති නිදහස් භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳ ගිවිසුම නීතිගත කිරීමට එරෙහිව ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here