තැපැල් වර්ජනය හේතුවෙන් ඩී.ආර් විජේවර්ධන මාවත අවහිර වෙයි

0
3

 

වර්ජනයේ නිරත තැපැල් සේවකයින්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන්  කොළඹ ඩී.ආර්.විජයවර්ධන  මාවත  තැපැල් අමාත්‍යංශය අසළින් අවහිර වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here