අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගැස් මිල පහළට

0
29

අද (29) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 138කින් පහත දමා තිබේ.

ජීවන වියදම් කමිටුව ගත් තීරණයකට අනුව එලෙස ගෑස් මිල පහත දැමීමට තීරණය කළ බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

පසුගිය අප්‍රේල් මස 27 වැනිදා ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිළ රුපියල් 245 කින් ඉහළ දැමුනු අතර ඒ අනුව ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල වූයේ රුපියල් 1676 කි..

අද රුපියල් 138කින් මිල අඩුවීමත් සමග ගෑස් සිල්න්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1538 ක් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here