ඉන්ධන මිල ගණන් යළි ඉහළට

0
7

ඊයේ (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 08කින් ඉහළ යන බවයි.

ඒ අනුව රුපියල් 137ක් ව පවතින එම වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිලවන්නේ රුපියල් 145 කි.

ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 07කින් ඉහළ යන අතර එහි නව මිලවන්නේ රුපියල් 155 කි.

ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 09 කින් ඉහළ දමා ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 118කි. සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමීමත් සමග එහි නව මිල රුපියල් 129 ක් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here