ලංකාවට ජපාන සහයෝගිතා බැංකුවේ පූර්ණ සහාය

0
12

ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ විධායක කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ටඩාෂි මයීඩා සහ මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර  අතර පැවැතිණි.

එහිදී අදහස් දැක්වූ  ටඩාෂි මයීඩා පවසා ඇත්තේ මෙරට ආර්ථික වැඩසටහන සඳහා පූර්ණ සහය දක්වන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන සහය සංඛේතවක් කරමින්, ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ වැඩි දුරටත් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ටඩාෂි ඇතුළු එම බැංකුවේ දූත පිරිසක් එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වීම නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here