ජනාධිපති හිටපු කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති යළි රිමාන්ඩ්

0
6

රුපියල් මිලියන 20ක අල්ලස් මුදලක් ලබා ගැනීමේ සිද්ධියට ජනාධිපති හිටපු කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති මේ මස 26 වැනි දා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.

කන්තලේ සීනි සමාගමට අයත් කොටස් ඉන්දියානු සමාගමකට ලබාදීම වෙනුවෙන් එම සමාගමෙන් රුපියල් කෝටි 54ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ඉන් අත්තිකාරමක් ලබාගත් අවස්ථාවේ දී අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් කොළඹ පිහිටි හෝටලයක රථගාල තුළ දී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ පසුගිය මැයි මස 03 වැනිදා ය.

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේ දී ඔවුන් හෝටල් රථගාල තුළ අල්ලස් වශයෙන් ලබාගත් රුපියල් කෝටි 02ක කප්පම් මුදල ගණන් කරමින් සිටි බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here