ගාල්ල-කොළඹ බස් වර්ජනය අවසන් වෙයි

0
3

Image result for Galle-colombo bus

අද (20) අලුයම 3.30 සිට ආරම්භ කළ ගාල්ල කොළඹ පෞද්ගලික බස්රථ වර්ජනය උදෑසන වනවිට නවතා දමා නැවතත් බස්රථ ධාවනය ආරම්භ කර ඇතැයි ගාල්ල බස් නැවතුම්පලේ වෙලා සටහන්කරුවෝ පවසති.

රත්ගම,කහව අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශවලදී  කොළඹ දක්වා අංක 2 මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා බස් රථවලට  එල්ල වී ඇති  බව පැවසෙන තර්ජන නිසා තමන්ට බස් රථවලට මගීන් ගැනීමේදී සහ බැස්සවීමේදී බස් රථවලට  ආරක්ෂාවක් නැතැයි පවසමින් වර්ජනයක්  ඇරඹුහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here