”මාව සමාජය දැන ගන්නේ සුපිරි ගණිකාවක්, වංචාකාරියක් විදිහට” – ගිහානි වීරසිංහ

0
749

නිරූපිකාවක්, රංගන ශිල්පිණියක් ලෙස ක්ෂේත්‍රයට පැමිණි ගිහානි වීරසිංහ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනවල දී විශේෂ අවධානයක් හිමි වුණා.

ඒ ඇය පසුගිය දිනවල දී පැවති පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගීවීමත් ඇය එසේ සහභාගී වූවේ කෙසේ ද යන්න හේතු නිසා ය.

ඇය ඒ සම්බන්ධයෙන් සිය ෆේසුබුක් පිටුව තුළ අදහස් පළ කර තිබේ. එම අදහස පහතින්…..

කවුද මේ ගිහානි කියන්නේ?
ගිහානි කියන්නේ ඉතාමත්ම සරළ, ඉතාමත් ම ශක්තිමත් නිහතමානී කාන්තාවක්

හිටපු ගමන් ඔබ සමාජ මාධ්‍ය තුළ තරුවක් බවට පත් වුණා. මොනවද ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ?
මාව සමාජය දැන ගත්තේ, සමාජයක් දැනගත යුතු විදිහට නෙවෙයි. මාව සමාජය දැන ගන්නේ සුපිරි ගණිකාවක්, වංචාකාරියක්, රජය සමග තනතුරක් දැරිය නොයුතු කාන්තාවක් වැනි තල කිහිපයකින් තමයි මාව හඳුන්වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here