හයිලෙවල් මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක්

0
7

නුගේගොඩ, ගම්සභා හන්දියේ මාර්ග සංඥා පද්ධතියේ මතුව ඇති දෝෂයක් හේතුවෙන් මේ වනවිට හයිලෙවල් මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here