හිරුණිකා – හිරාන් කැදැල්ල හැඩ කර පුංචි එවින් (PHOTOS)

0
194

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ සහ හිරාන් යට්ටෝවිටගේ ආදරණීය පුතා තමයි එවින් කියලා කියන්නේ.

ඉතින් එවින්ගේ අලුත් ඡායාරූප පෙළක් හිරුණිකා සමාජජාල මාධ්‍යයන්ට යොමු කරලා තිබෙනවා.

මේ එම ඡායාරූප පහතින්….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here