ඉන්දික ගිනිගේ ගේ මරණය ගැන විවෘත තීන්දුවක්

0
158

ජනප්‍රිය නළු ගායක ඉන්දික ගිනිගේ ගේ මරණයට හේතුවන දෘශ්‍යමාන හා ආසන්නතම හේතුවක් මරණ පරීක්ෂණයේ දී අනාවරණය වී නොමැති බැවින් සිරුරේ කොටස් රජයේ රස පරීක්ෂක වෙත යොමුකර ඇති අතර ඒ සඳහා විවෘත තීන්දුවක් ලබාදී ඇත.

මේ මරණය දිවි නසාගැනීමක් ලෙස ඇතැම් මාධ්‍යවලින් ප්‍රකාශ කර ඇතත් එවැන්නක් සඳහා වන සාධක මේ මරණ පරීක්ෂණයේ දී අනාවරණ වී නොමැති අතර ඔහු මිය යනවිට අක්මාවේ දුර්වලතාවක් තිබූ බව අනාවරණය වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here