ජෙට්වින්ග් කොටස් වෙළදපොලට එයි

0
22

මෙරට හෝටල් ක්ෂේත්‍රෙය් ප්‍රමුඛතම නාමයක් වන ජෙට්වින්ග්, සිය කොටස් වෙළෙඳපොළ ලැයිස්තුගත වීම සඳහා අවශ්‍ය පිඹුරුපත් සකස් කර අවසන් බව නිවේදනය කර සිටී.

මේ අනුව ජෙට්වින්ග් සමූහයේ ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයේ ආයෝජන හස්තය වන ජෙට්වින්ග් සිම්ෆනි ලිමිටඩ් විසින් ඡන්ද බලය හිමි සාමාන්‍ය කොටස් 50,218,856 ක මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවක් කැඳවා තිබේ.

මෙහිදී රු. 18, රු. 17, රු. 16 හා රු. 15 යන මිල කාණ්ඩවලින් ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිවේ.

මෙම මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවේ කළමනාකරු ලෙසින් කැපිටල් එලායන්ස් පාට්නර්ස් ලිමිටඩ් කටයුතු කරනු ඇත.

2017 දෙසැම්බර් 14 වන දින මෙම නිකුතුව මහජනයා සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

හිරාන් කුරේ මහතා ජෙට්වින්ග් සමූහයේ සභාපතිවරයා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here