ජූලි පළමු වෙනිදා සිට වාහන ගැනීමට අවසර ලැබෙන හැටි

0
1978

Image result for Car

ආසන පටි, වායු බැලූන ඇතුළු මගී ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් සහිත යූරෝ iv හෝ එයට සමාන තත්ත්ව සහතිකවලට අනුකූල නොවන වාහන ආනයනය ජූලි මස 01 දා සිට තහනම් කරන බව රේගුව පවසයි.

එහි ප්‍රකාශකයෙකු කියා සිටියේ මෙය මෙම වසරේ මුල සිට ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතව තිබුණ ද පාර්ශ්ව කිහිපයක ඉල්ලීම මත හේතුන් කිහිපයක් සලකා බලා කල් දැමු බව ය.

ඒ අනුව ජූලි මස 01 දිනෙන් පසුව ආනයනය කරනු ලබන වාහනවල රියැදුරු සහ ඉදිරි පස ගමන් ගන්නා මගියා සඳහා වූ වායු බැලූන (Air bags), අගුළුවැටීම් වැළැක්වීමේ තිරිංග පද්ධති (Anti-locking Breaking System (ABS) සහ ඉදිරිපස සහ පසුපස අසුන්වල ගමන් කරන්නන් සඳහා ස්ථාන තුනකට සම්බන්ධ වන ආසන පටි (Three point seat belt) තිබීම අනිවාර්ය වන බව සඳහන් ය.

2018 අයවැය මගින් ඉදිරිපත් වූ මෙම යෝජනාව ජනවාරි මස 01 දා සිටි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ නමුත් වාහන නිෂ්පාදකයන්ගේ සහ ආනයනකරුවන්ගේ ඉල්ලීම මත මෙය කල් දමනු ලැබීය.

මෙම යෝජනාවට යටත් කරනු ලබන වාහන මාදිලි සහ විස්තර අදාළ ආයතනයන් විසින් ඉදිරියේ දී ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here