ස්වාභාවික වායු බලාගාර ටෙන්ඩරය අධිකරණයට

0
5

Image result for LNG Plant

කෙරවලපිටියේ ඉදිකිරීමට නියමිත ස්වාභාවික වායු බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළ ටෙන්ඩර් පටිපාටියේ සිදුව ඇති අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් අද (18දා) ගොනු කිරීමට නියමිත බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සඳහන් කරයි.

කෙරවලපිටියේ ඉදිකිරීමට නියමිත ස්වාභාවික වායු (LNG) සංයුක්ත චක්‍ර විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව, ඒ සඳහා අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කර ඇති දේශීය සමාගම නොසලකා හැර ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 50ක අලාභයක් චීන සමාගමකට ලබාදීම සහ එම ටෙන්ඩර් පටිපාටියේදී අක්‍රමිකතා සිදුව ඇති බවත් ඒ  සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අද (18දා)  අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කරන බවත් එම ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here