පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපන අදින් අවසන්

0
6

පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපන කටයුතු අද (20) අවසන්වීමට නියමිත ව තිබේ.

ඒ අනුව හම්බන්තොට මහ නගර සභාව සහ පුජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සංස්ථාපනයට නියමිත ව ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉකුත් මාර්තු මස 20 වැනි දා පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here