විධායක නිළධාරීන්ගේ උද්ඝෝෂණයකින් ලෝටස් පාර වැසෙයි

0
7

Image result for Lotus road

රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව  සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ලොටස් පාර වසා දමා ඇත.

වැටුප් හා දීමනා වැඩි කරන්නැයි ඉල්ලමින් ඔවුහු මෙම විරෝධතාවේ නිරත වී සිටිති.

මේ වන විට උද්ඝෝෂකයෝ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසළ රැදී සිටින අතර  පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ගොස් මේ ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here