ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුමුවදොර පාර වැසේ

0
9

විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් ගාලු මුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here