කොළඹ මහපාරේ උපත්පාලන කොපු ලබා ගත හැකි යන්ත්‍ර -මුදල් නොගෙවා එවේලේම ලබා ගන්නත් පුළුවන්

0
296

ලංකිවේත් Condom vending machine සවි කිරීම හරහා මහ මඟ දී වුව උපත්පාලන කොපු ලබාගැනීමට හැකි බව දිස් වෙන සාධක කිහිපයක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හුවමාරු වුණා.

ඒ අනුව  මෙහි පළමු පියවර ලෙස කොළඹ බුලර්ස්  පටුමගේ එක් යන්ත්‍රයක් සවි කර ඇති බවට වාර්තා පළවනවා. එමෙන්ම මෙවැනි යන්ත්‍ර තවත් ස්ථාන රැසක සවි කිරීමටද නියමිත බවටයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම ක්ය‍රමවේදය යටතේ තම දුරකතන අංකය මෙම යන්ත්‍රය තුළය ඇතුළත් කිරීමෙන්  අනතුරුව ඒ හරහ ලැබෙන රහස්‍ය අංකය නැවත වරක් අදාළ යන්ත්‍රයට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව උපත්පාලන කෙපු ලබා ගත හැකි වනවා.

ඒ අනුව එක් පැකට්ටුවක් සඳහා දුරකතන ගාස්තුවට වඩා වැඩිපුර රැපියල් 50ක් එක්වන අතර දුරකතන බිල් පතෙහි ඊට අදාළ කාරණය සඳහන් නොවේ

කෙසේවෙතත් දැනට මෙය හිමිවන්නේ එක් ජංගම දුරකථන ජාලයක් සඳහා පමණයි.

  

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here