ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍ර්‍රබලයෙක් අත්අඩංගුවට

0
83

Image result for Joint opposition

රුපියල් මිලියන 533ක කැරැම් බෝඩ් වංචාවක් සමබන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු ක්‍රීඩා ආමාත්‍ය මහින්දාන්ද අලුත්ගමගේ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඪාසය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here