තැපෑල යළි වැඩ

0
5

වැටුප් වැඩි කිරිම් ඇතුළු ඉල්ලිම් ගණනාවක් මුල් කර ගනිමින් තැපැල් සේවක වෘත්තිය සමති 25 විසින් ආරම්භ කර තිබු වැඩ වර්ජනය 26 වැනි දා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් කර තිබිණ.

ඒ අනුව තැපැල් කාර්යාලවල ගොඩ ගැසි තිබු ලිපි බෙදා හැරිම් සහ සමාන්‍ය තැපැල් කාර්යාල සේවාවන් අද (28) උදැසන සිට සිදු කර ඇත.

වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් තැපැල් කාර්යාලවල ගොඩ ගැසි ඇති ලිපි දින දෙකක් තුළ බෙදා හැර අවසන් කරන බව තැපැල් කාර්යාල සේවකයින් කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here