මල්වතු ඔය ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරේ

0
3

අනුරාධපුර නගරයට සෑම වසරකම බලපෑම් එල්ල කරන ගංවතුර තර්ජනයට පිළියමක් ලෙසට මල්වතු ඔය පිළිසකර කිරීමට අවධානය යොමු වී තිබේ.

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එහි දී අනාවරණ වී ඇත්තේ වසර ගණනාවක සිට මල්වතු ඔය ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීමෙන් ඉවුරු සේදී ගොස් ජලාශය ගොඩ වී ඇති අතර ගස් වැටීම මෙන්ම කැලි කසල ඉවුරු දෙපස රැඳී තිබීමෙන් ඔය ගොඩ වී ඇති බවයි.

ආක්‍රමණික ශාක වැඩීම හේතුවෙන් ද සුලු වර්ෂාවක දී පවා මල්වතු ඔය පිටාර ගැලීමෙන් ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින බවට එහි දී අනාවරණ වී තිබේ.

ඒ අනුව ඉදිරි සතිය තුළ මල්වතු ඔය තුළ පවතින ආක්‍රමණික ශාඛ හා අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර පහසුවෙන් ජලය බැස යන ලෙසට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිතයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here