මාෂිගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් නිකුත් වෙයි(PHOTOS)

0
218

නිරූපිණ ශිල්පි මාෂිගේ නවතම ඡායාරූප පෙලක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත නිකුත්ව තිබේ.එම ඡායාරූප පෙල පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here