අර්ජුන් ඇලෝසියස් සතු මෙන්ඩිස් අරක්කු සමාගමේ නිෂ්පාදන නවතියි

0
30

photo copy copy

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු බවට පත්ව සිටින අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතාගේ ඩබ්ලිව්.එම්. මෙන්ඩිස් සහ සමාගමේ නිෂ්පාදන කටයුතු  සතියක පමණ කාලයක සිට නවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

එම සමාගමට අයත් වැලිසර පිහිටි මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයේ කටයුතු මේ ලෙස නවත්වා ඇති අතර, තාවකාලික පදනමින් එහි සේවයට බඳවාගෙන සිටි සේවකයන්ගේ රැකියාද මේ හේතුවෙන් අහිමි වී තිබේ.

කලින් නිෂ්පාදනය කළ තොග බෙදාහැරී මේ කටයුතු සහ කාර්යාල කටයුතු පමණක්මේ වනවිට සිදුවන බව ද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here