මයිකල් ජැක්සන්ගේ පියා මිය යයි

0
11

සුප්‍රක්‍රට හිටපු පොප් ගායක මයිකල් ජැක්සන්ගේ පියා වන ජෝශප් (ජෝ) ජැක්සන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. පිළිකාවක් හේතුවෙන් ඔහු මිය යන විට 89 වැනි වියේ පසුවිය.

මයිකල් ජැක්සන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව වසර 9යි දින දෙකක් ගතවීමෙන් පසුව ජෝ ජැක්සන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

ජුනි 27 ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර ඔහු දරුවන් 11 දෙනෙකුගේ පියෙකි. පසුගිය 22 දා ඔහු අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත කිරීමෙන් අනතුරුව ඉන් දින පහකට පසුව ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here