මැලේෂියාවේ හිටපු අගමැතිට සහ ඔහුගේ බිරිදට රටින් පිට වීම තහනම් කරයි

0
11

මහ මැතිවරණයෙන් අනපේක්ෂිත පරාජයක් ලැබූ මැලේසියාවේ හිටපු අගමැති නජීබ් රසාක් හා ඔහුගේ බිරිඳට රටින් පිටවීම තහනම් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

මහ මැතිවරණයෙන් අනපේක්ෂිත පරාජයක් ලැබූ මැලේසියාවේ හිටපු අගමැති නජීබ් රසාක් හා ඔහුගේ බිරිඳට රටින් පිටවීම තහනම් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

හිටපු අගමැතිවරයාට දූෂණ චෝදනා රැසක් එල්ල වී තිබේ.

මහ මැතිවරණයේ දී ඔහුගේ අනපේක්ෂිත පරාජයට ද එම චෝදනා හේතුවක් විය.
නජීබ් රසාක්ගේ දේශපාලන ගුරුවරයා වූ මැලේසියාවේ හිටපු අගමැති මහතීර් මොහොමද් මහ මැතිවරණයෙන් ජය ලැබීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here