ජාතික නීති සතිය මැයි මස 21 වැන දා සිට

0
4

ජාතික නීති සතිය මැයි මස 21 වැනිදා සිට 27 වැනි දා දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසයි.

”නීතිගරුක සමාජයක් උදෙසා නීතිඥ ප්‍රජාව” යන්න මෙවර ජාතික නීති සතියේ තේමාව බව එම සංගමය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here