ත්‍රිරෝද සහ යතුරුපැදි සඳහා නව පෙට්‍රල් වර්ගයක්

0
9

ත්‍රිරෝද සහ යතුරුපැදි ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉදිරියේ දී නව පෙට්‍රල් වර්ගයක් හඳුන්වාදීමට ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඊට අදාළ අත්හදාබැලීම් මේ වනවිට සිදුකරමින් පවතින බව විෂයභාර අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග සඳහන් කළේ ය.

ආර්ථික සහනයක් ලබාදිය හැකි අන්දමින් මෙම පෙට්‍රල් වර්ගය හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here