ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි මනාප ක්‍රමයට?

0
7

ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි මනාප ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට සියලු පක්ෂ කැමැත්තෙන් සිටින බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.

ඔහු මේ බව පැවසූවේ මහනුවර සංචාරයක දී මාධ්‍යවේදීයෙක් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here