හොරණ සපත්තු කම්හලේ හිමිකරු අධිකරණයට භාරවෙයි

0
7

පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකුට මරු කැඳවමින් අනතුර සිදු වූ හොරණ, බැල්ලපිටිය ප්‍රදේශයේ රබර් සැකසුම් කර්මාන්තශාලාවේ හිමිකරු අද (27) අධිකරණයට භාර වී තිබේ.

ඉකුත් 19 වැනි දා රසායනික ද්‍රව්‍ය අංඩංගු වලකට වැටීමෙන් පුද්ගලයන් 05 දෙනකු එම කර්මාන්ත ශාලාවේ දී මිය යනු ලැබී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here