පැතුම් රුක්ෂාන්ගෙන් ලස්සන Photoshoot එකක්

0
151

නිරූපණ ශිල්පියෙක්, රංගන ශිල්පියෙක් වශයෙන් ජනප්‍රිය වී සිටින පැතුම් රුක්ෂාන් දායක වූ Photoshoot එකක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින්….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here