නිරුවතින් සිටින තරුණියකගේ ඡායාරූප පෙළක්

0
569

නිරුවත කියන්නේ ලංකාව තුළ උණුසුම් කතාබහක් ඇති කරවීමට සමත්වන ප්‍රභල මාතෘකාවක් ලෙස හඳුවන්න පුළුවන්.

එහෙත් විදෙස් රටවලට නම් එය එතරම් විශාල දෙයක් නොවේ. එය එලෙස වී තිබෙන්නේ ඔවුන් නිරුවත කලාත්මක ව යොදා ගන්නා නිසා විය හැකි ය.

කෙසේ වුව ද සිත්තරුවෙක් විසින් නිරුවතින් සිටින තරුණියක් ඉතා අපූරුවට අඳින ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී බෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here