සරාගී පියුමි හංසමාලි තවත් සරාගී වෙලා (PHOTOS)

0
482

පියුමි හංසමාලි කියන්නේ නිරන්තරයෙන් විවිධ තේමාවලට අනුව සිදු කරන Photoshoot සඳහා දායකවන නිරූපණ ශිල්පිණියක්.

ඇයට හිමි බටහිර පෙනුම සරාගී පෙනුම ඇය දායකවන සියලු නිර්මාණය හැඩ කරන්න තවදුරටත් සමත් වෙනවා.

ඇය දායක වූ නවතම Photoshoot එක මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එය පහතින්…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here