තැපැල් වර්ජකයින් පාර්ලිමේන්තු වට රවුම අසල විරෝධතාවයක් අරඹයි

0
4

Image result for Polduwa roundabout

වර්ජනයේ නිරත තැපැල් සේවකයින් පිරිසක් පොල්දුව මන්සන්දියේ විරෝධතාවයක නිරත වන බව වාර්තා වේ.

තැපැල් සේවක වර්ජනය දින 11ක් තිස්සේ විසඳුමක් රහිතව දිග්ගැස්සෙමින් පවතින අතර ඒ බලධාරීන් සමග මෙතෙක් පවත්වන ලද සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් මෙම තත්වය ඇති වී තිබේ. තැපැල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සමග අද (21) තවත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here