බැඳුම්කර වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මූලික කටයුතු ඇරඹෙයි

0
2

මහ බැංකු බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මූලික කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බව අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම පවසයි.

අදාළ වාර්තාවේ පිටපතක් මේ වනවිටත් තම කොමිසමට ලැබී ඇති බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ය.

ඒ අනුව තම කොමිසමේ විමර්ශන නිළධාරින් හරහා මෙම වාර්තාවේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බව ද එම ප්‍රකාශකයා පැවසී ය.

එමෙන්ම මෙම විමර්ශන කටයුතු සඳහා බාහිර පාර්ශව අවශ්‍ය නොවන බවත් තම කොමිසමේ විමර්ශන නිළධාරින්ට සහ නීතිඥයාට විමර්ශන කටයුතු සිදු කළ හැකි බවත් ඔහු කියා සිටියේ ය.

ඉතා කඩිනමින් මෙම වාර්තාව පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදු කර අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරිමට බලාපොරොත්තුවන බව එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here