පළාත් සභාවල අදායම ඉහළට

0
2

2017 වසරේ පළාත් සභාවල සමස්ත ආදායම රුපියල් බිලියන 85 දක්වා 7.0% කින් නාමික වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ.

2016 වසරේ පළාත් සභාවල ආදායම රුපියල් බිලියන 79 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

කෙසේ වෙතත්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස 2017 වසරේ පළාත් සභාවල සමස්ත ආදායම සුළු වශයෙන් පහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here