”පන්සල් ශ්‍රේණිගත කිරීම විහිළුවක්”‌ – මහින්ද රාජපක්ෂ

0
5

පන්සල් සඳහා අලුතින් පනතක්‌ ගෙන ඒමට සැරසෙන ආණ්‌ඩුව මෙම පනත අනුව රටේ සියලුම පන්සල් ශ්‍රේණිගත කිරීම මහා විහිළුවක්‌ යැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

මේ අනුව එක්‌ එක්‌ පන්සල් නීති ගත කරන ආකාරයට ශ්‍රේණිගත කරන අතර අලුතින් පන්සලක්‌ ඉදිකිරීමේ දී විවිධ කණ්‌ඩායම් පස්‌සේ ගොස්‌ එය අනුමත කරගත යුතු ව ඇති බව ද හෙතෙම පැවසී ය.

මේ රටේ පන්සල් පල්ලි වැනි ආගමික ස්‌ථාන ඉදිකිරීම සඳහා එක්‌ එක්‌ අයගේ පස්‌සෙන් ගොස්‌ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බව පැවසූ ඔහු ආගමික ස්‌ථානවලට උදව් කිරීම ආණ්‌ඩුවේ යුතුකම බවත් ආගමික ස්‌ථානවලට පමණක්‌ අත නොගසන ලෙස තමා ආණ්‌ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් කියා සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here