දළ නිල සංචිත මට්ටම ඩොලර් බිලියන 9.9 දක්වා වර්ධනය වෙයි

0
3

2018 වසරේ අප්‍රේල් මස අවසානය වනවිට රටේ දළ නිල සංචිත මට්ටම මාස 5.5ක ආනයන හා සමාන වන පරිදි ඇ.ඩො.බිලියන 9.9ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

විශේෂයෙන්ම, 12 වැනි ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුවෙන් ලද ලැබීම්, ව්‍යාපෘති ණය හා අක්වෙරළ බැංකු ඒකක ණය සහ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළෙහි සහ රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳ පොළෙහි විදේශීය ආයෝජන වැනි මූල්‍ය ගිණුම වෙත වූ ඉහළ ලැබීම් මේ ආකාරයෙන් 2018 අප්‍රේල් මාසය අවසානයේදී දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය මෙතෙක් පැවති ඉහළම මට්ටම වෙත ගෙනගොස් තිබේ.

බැංකු අංශයේ විදේශ වත්කම් ද ඇතුළත් මුළු විදේශීය වත්කම් ප්‍රමාණය 2018 වසරේ අප්‍රේල් මස අවසානය වනවිට මාස 6.8ක ආනයන ආවරණය සඳහා ප්‍රමාණවත් වන පරිදි ඇ.ඩො.බිලියන 12.3ක් ලෙස වාර්තා වූ බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here