සහල් පරිභෝජනය අඩු වෙයි

0
6

Image result for rice

ඒකපුද්ගල සහල් පරිභෝජනය 2010 වසරට සාපේක්ෂව මේ වනවිට කිලෝග්‍රෑම් 46කින් පහළ වැටී ඇතැයි සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය සඳහන් කරයි.

මහ බැංකු වාර්තාවලට අනුව 2010 වනතෙක් වාර්ෂික ඒකපුද්ගල සහල් පරිභෝජනය කිලෝග්‍රෑම් 152ක් බවත්, 2016 වසරේදී එය කිලෝග්‍රෑම්147ක් බවත් එම සංගමයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

මේ වනවිට ඒකපුද්ගල සහල් පරිභෝජනය කිලෝග්‍රෑම්ග්‍රෑම් 106ක් බවත්, 2010 වසරේදී ඒකපුද්ගල බඩඉරිඟු පරිභෝජනය කිලෝග්‍රෑම් 09ක් වූ අතර, 2016 වසරේදී එම ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 14ක් වී තිබෙන බවත් කී ඒ මහතා මේ වනවිට එය කිලෝග්‍රෑම් 18ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බවද පවසා සිටියේය.

2016 වසරේ තිරිඟු පිටි ඒකපුද්ගල පරිභෝජනය කිලෝග්‍රෑම් 51ක් වූ අතර, 2016 වසරේදී එය 46ක් වී තිබූ බවත්, එහෙත් මේ වනවිට එය කිලෝග්‍රෑම් 58ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත් ජාතික සංවිධායකවරයා සඳහන් කළේය.

මහා බැංකුව නිකුත් කරන සය මාසික වාර්තා සලකා බැලිමේදී මෙම තත්ත්වය පෙන්නුම් කරන බවත්, මේ අනුව සහල් පරිභෝජනය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අඩු වී ගොස් තිබෙන බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

සහල් පරිභෝජනය අඩුවීම හරහා ඉදිරියේදී වී ගොවිතැන අර්බුදයකට ලක්විය හැකි බවද ඔහු කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here